top of page

ביטוח סיעודי

צור קשר לקבלת הצעה

ההודעה נשלחה בהצלחה. אנו ניצור עמך קשר ב-24 השעות הקרובות לתיאום הפגישה

תוחלת החיים במדינת ישראל ובעולם המערבי עולה באופן מתמיד. אולם, מערכת הבריאות אינה ערוכה למתן פתרון הולם למצב זה, ונכון להיום אינה נותנת מענה ראוי לאוכלוסייה המבוגרת הנדרשת לסיוע סיעודי. גם הביטוח הלאומי, הגוף האמון על הטיפול הסיעודי, אינו נותן פתרון לאוכלוסייה הנדרשת לטיפול סיעודי.

תכנית הביטוח הסעודי מעניקה רווחה כלכלית ושקט נפשי במצב סיעודי, בעזרת פיצוי חודשי במקרה של הזדקקות לטיפול סיעודי.

       1. כיסוי מידי במצב סיעודי ללא תקופת אכשרה.

       2. כיסוי מלא במקרה של תאונת עבודה ובמקרה של תאונת דרכים.

       3. לבחירת הלקוח – משך תקופת הפיצוי: 3 שנים, 5 שנים או לכל החיים.

       4. לבחירת הלקוח – משך תקופת המתנה לקבלת הפיצוי: חודש או

           חודשיים,  36 או 60 חודשים.

       5. שחרור מתשלום פרמיה חודשית בעת זכאות לפיצוי.

       6. אין קיזוז מתגמולים אחרים.

      7. הנחה בשיעור של 10% בעת הצטרפות שני בני הזוג לביטוח לבן/בת

          הזוג אשר הצטרפותו/ הצטרפותה לביטוח טרם מלאו 65 שנים.

bottom of page