top of page

ביטוח בריאות

צור קשר לקבלת הצעה

ההודעה נשלחה בהצלחה. אנו ניצור עמך קשר ב-24 השעות הקרובות לתיאום הפגישה

לנדאו יובל בשיתוף חברות הביטוח המובילות והמנוסות בתחום הבריאות, יצרו עבור לקוחות הסוכנות חבילות ייחודיות הנותנות מענה לחסרים הקיימים במערכת הבריאות הממלכתית.

אנו רואים חשיבות עליונה בהגנה עליך ועל משפחתך מפני ארועים בלתי צפויים בתחום הבריאות.

 

השתלות וטיפולים מיוחדים בארץ ובחו"ל

       1. כיסוי מלא ללא השתתפות עצמית להשתלות בארץ ובחו"ל

       2. כיסוי צוות רפואי וחדר ניתוח

       3. כיסוי הוצאות אשפוז לפני ואחרי השתלה

       4. כיסוי הוצאות נסיעה לחו"ל למבוטח ולמלווה

       5. כיסוי הוצאות רופא מומחה מחו"ל לביצוע הטיפול בארץ

       6. כיסוי הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל, במידת הצורך.

       7. כיסוי טיפולי המשך הנובעים מביצוע ההשתלה

 

תרופות מיוחדות

       1. כיסוי כל תרופה שאינה בסל הבריאות עד תקרה של 2,000,000 ₪.

       2. כיסוי לתרופות שמאושרות בישראל ובחו"ל.

       3. כיסוי לתרופות שכלולות בסל אך אינן בהתוויה למחלת המבוטח.

       4. כיסוי הוצאות מתן תרופה.

 

ניתוחים בחו"ל

       1. כיסוי מלא וללא תקרה לניתוחים בחו"ל

       2. כיסוי הוצאות רפואיות, שתל בניתוח, אמבולנס, התייעצות לפני ואחרי

           ניתוח.

       3. כיסוי הוצאות החלמה לאחר ניתוח.

 

ניתוחים בישראל

       1. כיסוי רחב ומלא לניתחים פרטיים בארץ.

       2. כיסוי שכר מנתח ומרדים, הוצאות אשפוז, בדיקות פתולוגיות, שתל

          בניתוח עד תקרה של 20,00 ₪ לשתל.

 

טיפולים מחליפי ניתוח

       1. כיסוי לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה ולטיפולים המחליפים ניתוח.

       2. הכיסוי כולל הוצאות למבצע הטיפול החלופי, חדר טיפולים והוצאות

           אישפוז.

       3. כיסוי טיפולים בארץ ובחו"ל.

       4. התכנית מעניקה כיסוי גם במקרה של תאונות דרכים, טרור ותאונות

           עבודה.

 

ייעוץ רפואי ובדיקות

       מידע הכוונה וייעוץ טלפוני לפני ואחרי ניתוח ע"י מוקד אחיות מוסמך.

 

שירותים רפואיים נוספים

      1. רופא עד הבית – שירות 24 שעות ביממה

      2. עזרה ראשונה ברפואת שיניים – שירות 24 שעות לטיפולי חירום ברפואת

          שיניים במרפאות הסכם.

      3. בדיקות תקופתיות – בדיקת סקר אחת לשנה אצל נותן שירות בהסכם.

bottom of page