top of page

אמנת שירות

רוצה לשמוע עוד?

ההודעה נשלחה בהצלחה

רקע

סוכן הביטוח מהווה עוגן מרכזי בחייו של כל אדם, הן בקבלת החלטות מרכזיות, ברגעים משמחים וברגעים קשים. bושא השירות כיום נמצא בראש סולם העדיפויות אשר עליו שוקדת סוכנות הביטוח, בכדי להעניק ללקוחות הקיימים את שירות הביטוח המקצועי והאיכותי ביותר ובכדי לשמרם לטווח ארוך.

ברוח זו נכתבה אמנת השירות. מטרת האמנה הינה לתאם ציפיות בין לקוחות הסוכנות לבין נותני השירות בסוכנות.

 

התחייבות

אנו, עובדי, סוכני ומנהלי לנדאו-יובל סוכנות לביטוח

מתחייבים לתת שירות אמין, הגון, זמין, מקצועי ואישי לכל לקוחותינו.

 

כללי יסוד ליישום ההתחייבות

א. נפעל לעדכן את לקוחותינו באשר לזמני פעילותנו ודרכי ההתקשרות עמנו: טלפון, פקס, מייל, ובפגישות אישיות פנים אל פנים.

ב. נשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מידע אישי ועסקי הנמסר ע"י לקוחותינו.

ג. תקשורת שוטפת עם לקוחות – ניתן מענה ברור ומנומק לכל פניה מצד לקוחותינו תוך שני ימי עסקים.

ד. לקוחות המבקשים לקבוע פגישה או שיחה – נקיים את הפגישה או השיחה תוך שבעה ימי עסקים.

ה. ניתן מענה מהיר ויעיל ללקוחות המבקשים לקבל ו/או להעביר אישור או מסמך לחברת הביטוח.

ו. לקוחות פעילים ולקוחות לשעבר הפונים לקבלת מסמכים – נמסור מסמכים אלו תוך שבעה ימי עסקים.

ז. לקוחות הפונים בעניין תביעה יקבלו מידע אודות זכויותיהם, ונביא לידיעתם את דרכי הפעולה העומדות בפנים בהליך יישוב התביעה.

bottom of page