top of page

קרנות השתלמות

צור קשר לקבלת הצעה

ההודעה נשלחה בהצלחה. אנו ניצור עמך קשר ב-24 השעות הקרובות לתיאום הפגישה

קרן השתלמות היא קופת חסכון לטווח הבינוני המיועדת לשכירים ולעצמאיים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים. קרן זו יועדה במקור לשמש לעובדים מימון להשתלמויות מקצועיות, אולם כיום מטרתה היא אפיק חסכון כללי, היחידי שאינו לטווח הארוך מבין מסלולי ההשקעה, שנוטר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

 

בקרן ההשתלמות לשכירים, המעביד מפריד עד 7.5% משכרו של העובד, והעובד מפריש עד 2.5% משכרו.

בקרן השתלמות לעצמאיים, המיועדת ליחידים בעלי הכנסה מעסק או משלח יד, ניתן להפריש עד 7% מתקרת ההכנסה השנתית.

בתום 6 שנים ניתן למשוך את כספי החסכון כסכום חד פעמי ללא מס רווחי הון או להמשיך להפקיד את כספי החסכון באפיקים השונים.

 

 

מוצרים
bottom of page