קרא

עוד

רוצה לשמוע עוד?

לנדאו-יובל הינה סוכנות לביטוח פנסיוני, בריאות וכללי (רכב ורכוש), ומתמחה בניהול הסדרים פנסיוניים וחסכון פיננסי, לרבות פתרונות ל"גיל השלישי". לנדאו יובל היא מסוכנויות הביטוח הוותיקות והמובילות בתחומי עיסוקיה. 

יש להדגיש - לנדאו-יובל הנה סוכנות ביטוח ואינה עוסקת ביעוץ פנסיוני.

לנדאו-יובל וסוכניה מתחייבים להתאים לכל אחד מלקוחותיה את המוצר המתאים לו ביותר מבין כל הגופים המוסדיים המוזכרים להלן.

לנדאו-יובל נותנים שירותים מקצועיים מול כל חברות הביטוח והפיננסיים. ל-לנדאו-יובל יש זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פנסיוניים, למוצרים פנסיוניים ולמוצרי ביטוח נוספים כמפורט להלן:

גילוי נאות

לנדאו-יובל סוכנות לביטוח (1999) בע"מ

החשמונאים 100, תל-אביב       טל. 03-5632900       פקס. 03-5628256