top of page

הצעה מיוחדת לביטוח דירה

ביטוח דירה

 

רכישת דירה היא אחת ההשקעות הגדולות שאנו מבצעים ולכן חשוב מאוד לשמור על ערך הנכס שלכם וכן על תכולתו מפני נזקים שונים. אנו מציעים לך פוליסת ביטוח דירה משודרגת וייחודית. פוליסה זו מכסה נזקים רבים ומעניקה לך ולמשפחתך שקט נפשי ובעיקר יציבות כלכלית במקרה נזק. אל תוותר על הזכות לשמור על הנכס שלך.

ביטוח דירה יכול לכסות נזק תחולה ו/או מבנה:

 

ביטוח מבנה בלבד

ביטוח מבנה בלבד מכסה נזקים למבנה ולצמודי המבנה כגון: דלתות, חלונות, ארונות קיר, ארונות מטבח, מזגן, שטיח מקיר לקיר, פרקט הנגרמים על ידי אחד או יותר מהסיכונים שפורטו לעיל.

ביטוח תכולה

ביטוח תכולה מכסה נזק לרכוש המצוי בדירה מפני אחד או יותר מהסיכונים שפורטו לעיל. שווי תכולת הדירה נקבע על ידי מעריך תכולה שנשלח באמצעות חברת הביטוח לדירה המבוטחת.

חברות הביטוח מוסיפות לביטוח תכולת הדירה ללא תשלום נוסף גם:

א. ביטוח כלפי צד שלישי - מכסה נזקים הנגרמים לגופו או רכושו של אדם אחר השוהה

    בדירת המבוטח.

ב. ביטוח חבות מעבידים - מכסה את עובדי משק הבית מפני תאונת עבודה שארעה

    במהלך העבודה בדירת המבוטח.

ג. ביטוח שבר תאונתי של מערכות קול ומכשירי טלוויזיה ווידאו.

bottom of page