top of page

שירות

למעסיקים

לנדאו-יובל סוכנות לביטוח מעניקה לקהל המעסיקים שירותי ניהול הסדרים פנסיוניים. לנדאו-יובל מעסיקה את מיטב אנשי המקצוע הנותנים שירות למעסיקים בכל היבטי ההסדר הפנסיוני של עובדי המעסיק, הן בהיבט התפעולי והן בהיבט השיווקי, וכל זאת תוך עמידה ברף הטכנולוגי הגבוהה ביותר ובהוראות הרגולציה המתחדשות.

bottom of page