top of page

הרפרומה בביטוחי החובה יוצאת לדרך

בימים אלו יוצאת לדרך רפורמה בענף ביטוח החובה ברכבים הפרטיים. בהתאם להנחיות האוצר, יוזלו תעריפי ביטוח החובה בפול בכ-40%. לקריאה מלאה של הרפורמה ראו את פרסום משרד האוצר לחץ כאן.

 

לצד השיח הציבורי הרב שיוצר העניין, אנו רוצים להאיר ולהסב את תשומת לבכם:

 

גובה ההנחה הוא נגזרת של סוג הרכב ושנת הייצור, היות ורכבים החדשים מאובזרים במערכות בטיחות חדשניות המונעות תאונות דרכים.

יש לשים לב, כי בכל סוגי הרכב יהיו הוזלות ניכרות, בעיקר לנהגים הצעירים שנאלצו לשלם פרמיות גבוהות לאין שיעור.

כמו כן, הרפורמה מתקיימת בכל חברות הביטוח אך הבולטת מבניהן חברת הביטוח "כלל", הנותנת מענה גם בתחום ביטוחי מקיף וצד ג בשונה מ" הפול" שנותנת מענה לחובה בלבד.

 

לכן, יש לבדוק בעת חידוש פוליסת ביטוח הרכב את עלות הביטוח בסוכנותנו. אנו ניתן לך מענה והצעה אטרקטיבית הן בביטוח חובה והן בביטוח מקיף.

bottom of page