top of page

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות נותן מענה ראשוני ומידי לפיצוי כספי בגין אובדן כושר עבודה מתאונה. תאונה מוגדרת כ"פגיעה מגוף חיצוני, פתאומי, אלים ובלתי צפוי, שקרה במשך תקופת הביטוח וגרם במישרין ובלי קשר לגורמים אחרים, לפגיעה פיזית בגוף המבוטח, ומהווה בלא תלות בכל סיבה אחרת , את הסיבה היחידה הישירה והמידית למקרה הביטוח". באם נפשט את ההגדרה הכוונה לפגיעה חיצונית הגורמת לחבלה שבגינה הנפגע נמצא באובדן כושר עבודה.

 

לקריאה מקיפה על פוליסות התאונות האישיות לחצו כאן.

 

הפיצוי, בשונה מפוליסת אבדן כושר עבודה בביטוח חיים, ניתן לאחר 14 יום ולא לאחר 3 חודשים. הפיצוי נותן מענה ראשוני להוצאות שנגרמות עקב אובדן כושר עבודה ובאם תיוותר נכות או מוות חלילה מהאירוע.

 

ישנם מגוון רחב של אירועים המוגדרים כתאונה, ביניהם: תאונת דרכים, נפילה, כוויה, טביעה, פציעה מחפץ שגורם לחבלה ונשיכה. החשיבות לרכישת הכיסויים הביטוחים הרחבים רב היות והפיצוי שניתן הוא על סמך סכום שנקבע מראש בהתאם להכנסה ולמשלח היד.

 

אנו מתמחים במתן יעוץ ופתרונות בביטוח תאונות אישיות במגוון מקצועות, הן לעסקים והן ליחידים, ובפרמיות אטרקטיביות.

bottom of page