top of page

השירותים

שלנו

לנדאו-יובל סוכנות לביטוח מתמחה בכל תחומי הביטוח, ומספקת ללקוחותיה חווית One Stop Shop. הודות לגישה הרב תחומית של לנדאו-יובל סוכנות לביטוח, לקוחותיה של הסוכנות נהנים מקבלת פתרונות ביטוחיים ופיננסים כוללים תחת קורת גג אחת.

פיננסים

ניהול חכם ואסטרטגי של הנכסים הפיננסיים, כנדבך משלים לחסכון הפנסיוני, הינו הכרחי לאור הטלטלות בעולם הפנסיוני, ולאור החשש הציבורי משווי הפנסיה בגיל הפרישה.

חיסכון פנסיוני

החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון שמטרתו לצבור סכומי כסף, אשר יאפשרו לאדם העובד ולשאיריו, התלויים בו בפרנסתם, אפשרות קיום כלכלי נאות במצב שהוא אינו יוצר הכנסה.

ביטוח בריאות

לאור השינויים וההתפתחויות הטכנולוגיות המתרחשים בענף הרפואה, חשוב להבטיח טיפול רפואי לכל החיים, המותאם לרמה הטכנולוגית המתפתחת בעולם, ומותאם לבחירתו החופשית של המבוטח ללא כל התניות.

ביטוח כללי

הביטוח הכללי כולל בחובו ביטוחים בתחומים מגוונים: ביטוח רכב, ביטוח דירה ותכולה, ביטוח משכנתא, נסיעות לחו"ל וביטוחי עסקים.

bottom of page