מידעים - מוצרים פנסיוניים

השלבים לרישום למסלקה הפנסיונית לקראת פגישה:

 

1. להירשם למסלקה הפנסיונית, לפי השלבים המופיעים בסרטון. בתום

    תהליך הרישום למסלקה, יש לקבל קוד אימות ייפוי כוח.

2. ליצור קשר עם איש הקשר בלנדאו-יובל להעברת קוד אימות ייפוי הכוח.

נספח א

 

לאחר העברת הקוד, אנו פונים למסלקה הפנסיונית לצורך קבלת מידעים.

לנדאו-יובל סוכנות לביטוח (1999) בע"מ

החשמונאים 100, תל-אביב       טל. 03-5632900       פקס. 03-5628256