top of page

מובילים במציאת פתרונות מקצועיים

המותאמים אישית לצרכיך

פרופיל הסוכנות

 

לנדאו-יובל הנה אחת מסוכניות הביטוח המובילות והוותיקות בישראל. בראש החברה עומדים יובל רון ודוד לנדאו. יובל רון - מנהל תחום פנסיוני, בריאות ופיננסי, ודוד לנדאו - מנהל תחום הביטוח הכללי, הינם מבכירי אנשים המקצוע ופורצי הדרך בענף הביטוח.

 

סוכנות לנדאו-יובל הנה מנהל הסדרים פנסיוני ופיננסי עצמאי, שאינה קשורה בקשרי בעלות עם גוף אחר. עצמאות זו מאפשרת להעניק ללקוחות הסוכנות שירות אמין, אובייקטיבי ונטול פניות, כאשר טובת הלקוח בלבד עומדת בפני נותני השירות בסוכנות הביטוח לנדאו-יובל.

 

bottom of page