top of page

קופות גמל ותגמולים

צור קשר לקבלת הצעה

ההודעה נשלחה בהצלחה. אנו ניצור עמך קשר ב-24 השעות הקרובות לתיאום הפגישה

קופת גמל לתגמולים הנה מכשיר חסכון פנסיוני לטווח הארוך או הבינוני, המיועדת לשכירים ועצמאיים, ומטרתו להבטיח לשוכר הכנסה בעת הפרישה מהעבודה. קופת גמל מבוססת על צבירה שוטפת של חלק מההכנסה השוטפת החודשית לגיל הפרישה, ומפוקח על-ידי משרד האוצר.

בקופת גמל מפרישים המעסיק והעובד מידי חודש הפקדות חודשיות לחיסכון פנסיוני. מתחילת 2008, אופן משיכת הכספים הצבורים בקופת הגמל מתבצע באופן הבא:

 

​א. קופת גמל "לא משלמת קצבה": קופה זו החליפה את ופת הגמל ההונית שפעל עד סוף שנת 2007. קופה מסוג זה משמשת לצבירת כספים עד לגיל הפרישה, וניתן לפדות את כספי הגמלה לאחר העברת הכספים לקופת גמל "משלמת קצבה".

 

ב. ​קופת גמל "משלמת קצבה": קופה שניתן למשוך ממנה ישירות כספים שהופקדו בה כקצבה, וזאת בהתאם לתקנון ותנאי הקצבה ולסך החסכון.

 

יתרונות החסכון באמצעות קופת גמל:

 

א. עידוד המדינה על-ידי הטבות מס: זיכוי וניכוי במס לחוסכים, והפרשות

    המעסיק לקופת הגמל מוכרות כהוצאה לצרכי מס.

ב. גמישות בגובה ההפקדות החודשיות: ניתן להפקיד כל סכום, כולל

    הפקדהחד-פעמית.

ג.  ​הפסקת החיסכון לקופת הגמל ללא קנס.

ד.  ​אפשרות מעבר מקופת גמל אחת לאחרת תוך שמירה על זכויות החוסך.

מוצרים
bottom of page