top of page

פינת המקצוען

הגדלת הפרשות לפי צו הרחבה

בתאריך 23.05.2016 נחתם צו הרחבה העוסק בהגדלת ההפרשות לביטוח הפנסיוני בכל המשק בישראל. בהתאם לצו ההרחבה, תגמולי המעסיק יוגדלו ל-6.5% ותגמולי העובד יוגדלו ל-6%, בשתי פעימות: 01.07.2016 (משכורת יולי) ו- 01.01.2017 (משכורת ינואר). 

 

הרפורמה בביטוחי הבריאות

בפברואר 2016 נכנסה לתוקף הרפורמה של משרד האוצר בתחום ביטוחי הבריאות. מטרת הרפורמה היא ליצור שקיפות, לפשט את המוצרים כך שיתאפשר למבוטחים לערוך השוואות בין המוצרים השונים ולמנוע רכישת כיסויים כפולים ו/או שאינם נחוצים למבוטח.

בחודש אפריל 2016 יישלחו לכל בעלי הפוליסות הישנות מכתבים בחברות הביטוח, המסבירים על המוצר שלהן לעומת המוצרים החדשים.

 

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות נותן מענה ראשוני ומידי לפיצוי כספי בגין אובדן כושר עבודה מתאונה. הפיצוי, בשונה מפוליסת אבדן כושר עבודה בביטוח חיים, ניתן לאחר 14 יום ולא לאחר 3 חודשים.

ביטוח התאונות האישיות תופס תאוצה בשנים האחרונות. בואו לשמוע עליו.

 

הרפורמה בביטוחי החובה לרכבים פרטיים

בימים אלו יוצאת לדרך רפורמה בענף ביטוח החובה ברכבים הפרטיים. בהתאם להנחיות האוצר, יוזלו תעריפי ביטוח החובה בפול בכ-40%. 

לצד זאת, ברצוננו להסב את תשומת ליבך למספר נושאים חשובים שעליך לקחת בחשבון בעת חידוש ביטוח החובה. 

יישום המודל הצ'יליאני - חוזר קופות גמל

 

לאחר שנים של דיונים וניסיונות רבים להכניס את המודל למדינת ישראל, אישר אגף שוק ההון את תחילת השימוש במודל הצ'יליאני החל משנת 2016. המודל מתאים את אופן השקעת הכספים של הלקוח לגיל הלקוח.

יחד עם זאת, חשוב להבין שאין שינוי באופן השקעת הכספים של הלקוחות הקיימים. 

שאלה? צור עמנו קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה. אנו ניצור עמך קשר ב-24 השעות הקרובות לתיאום הפגישה

bottom of page